Home / Uncategorized / Góc chia sẻ – Bạn ấy chia sẻ chân tình!

Góc chia sẻ – Bạn ấy chia sẻ chân tình!

Cảm ơn anh.. Tôi cũng đang kinh doanh… Đọc đầu sách 100k tôi lấy được kinh nghiệm quý giá không thể đổi bằng tiền được…

Một người dù có sống hết cả đời cũng không rút kinh nghiệm hết được sai lầm của mình. Chỉ có cách nhìn vào sai lầm của người đi trước…

Để kịp thời sửa sai.. Cảm ơn anh rất nhiều.. Tôi hiểu cách anh diễn đạt……. Và những kinh nghiệm quý giá anh đã trải qua.

vuot bien lon

#vuotbienlon #nguyenthaiduy

Comments

comments

About betraining

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *